Finotrol is Finland's largest
forest product certifier

Finotrol provides professional product
certification services with effective and flexible attitude.
Contact us to hear more about our offering.

CERTIFICATES

Skogsprodukter

PRODUKTCERTIFIERING

Finotrol erbjuder tjänster relaterade till CE-märkning för skogsprodukter, betong och aggregat.

PEFC certifiering

Spårbarhetscertifiering enligt PEFC

Med hjälp av PEFCs spårbarhetscertifiering (Chain of Custody) kan ett företag som tillverkar eller använder träbaserade produkter visa att virkesråvaran kommer från skogar som sköts på ett hållbart sätt.

UKCA sertifioinnit

UKCA-merkinnän käyttö edellyttää ilmoitetun laitoksen suorittamaa ulkoista laadunvalvontaa, CE-merkinnän tavoin. Vaatimusasiakirjoina noudatetaan CE-merkintään oikeuttavia harmonisoituja tuotestandardeja

Aggregat

Finotrol erbjuder tjänster relaterade till CE-märkning för följande produkter

“Finotrol on johtava
puutuotteiden sertifioija
Suomessa.”

Tiedotteet