Aktuellt
 

AktuelltMeddelande om COVID-19:s påverkan på anmälda organ

Kära kunder

För er information EU-meddelande av 27.3.2020 om COVID-19: s påverkan på anmälda organ (NB).

I sitt meddelande fastställer kommissionen de vägledande principerna för vilka NB-organ nu bör arbeta. Dessutom måste de bestämmelser, policyer och rekommendationer som fastställts av myndigheter och regeringen beaktas. Situationen för de anmälda organens verksamhet har påverkats, särskilt när det gäller utvärderingar. I sitt meddelande uppmanar kommissionen de anmälda organen att göra utvärderingar i enlighet med de krav och rekommendationer som krävs av exceptionella omständigheter utan att äventyra byggprodukternas kvalité och överensstämmelse.

Baserat på kunder och utvärderarens hälsa och säkerhet har Finotrol Oy beslutat att avstå från ”sociala kontakter” under dessa rådande omständigheter. Därför kommer de utvärderingsbesök som planeras tillsvidare att genomföras "på distans". Verktygen som används för utvärderingar inkluderar: telefon-, e-post- eller videoanslutning på lämpligaste sätt. Utvärderingen har en mer begränsad omfattning och en kortare varaktighet än det normala förfarandet. Syftet med bedömningen är att bestämma det nuvarande produktionsläget med de procedurer som används så exakt som möjligt. Bedömningen kräver att informationen från kunden vid bedömningstillfället är realistisk för att på ett tillförlitligt sätt bestämma produktens överensstämmelse eller potentiella avvikelser.

Finotrol Oy kommer att börja genomföra fjärr utvärderingar från och med den 1 april. Alla fjärranslutningar utvärderas i förväg så att kunden har tillräckligt med tid att förbereda sig för utvärderingen och förbereda nödvändig dokumentation. Förfarandet gäller i synnerhet för CEmärkta produkter. Förfarandet kommer att fortsätta tills vidare.

St. Michel 1.4.2020
Petteri Torniainen, Verkställande Direktör

Läggas 3.4.2020

Finotrol deltar igen på Trä & Teknik mässa i Göteborg 28-31 august 2018

Du hittar oss i hallen A. Vi önskar gamla och nya kunder välkomna för att diskutera mer om våra certifieringstjänster!Läs mera information här.
Läggas 7.7.2018

Finotrol stöder Kampparit P15 bandylaget i Kosa Mini World Cup 2016

Kampparit tar del i tournament som spelas den 4. – 6.11 i Bollnäs. Kampparit möter Konnerud (NOR) i sin första matchen på fredag och efter det Volga Uljanovsk (RUS) och Ljusdal BK (SWE) i de andra gruppspel på lördag. De sista avgörande matcherna spelas på söndag.Läggas 31.10.2016

Finotrol deltar med egen monter på Trä & Teknik mässa i Göteborg 6-9 september 2016

Du hittar oss i hallen A. Vi önskar gamla och nya kunder välkomna för att diskutera mer om våra certifieringstjänster!Läs mera information här.
Läggas 5.7.2016

Aktuellt från Träskyddsföreningen och Träskyddsinstitutet:

Vid senaste styrelsemötet i Nordiska Träskyddsrådetså beslutades att omvälja Teknikergruppens, NTR-T, ledamöter. Dessa är Niels Morsing, Teknologisk Institut i Danmark, Per Otto Flaete, Treteknisk Institutt i Norge, Petteri Torniainen, Finotrol i Finland samt Pia Larsson Brelid, SP Hållbar Samhällsutveckling och Nasko Terziev, Sveriges Lantbruksuniversitet. Mandatperioden är 2016 – 2017.

Ladda ner mera information här.
Läggas 18.12.2015

Träcentrum Norr - utredningen kring virkestorkningens inverkan på impregnerbarhet

Nyligen publicerade Träcentrum Norr den sista delen av utredningen kring virkestorkningens inverkan på impregnerbarhet. Där undersöktes hyveldjupets inverkan.

Ladda ner dokument här.
Läggas 14.12.2015

International Thermo Association (ITWA) tecknar avtalsförlängning med Finotrol

International Thermowood Association (ITWA) har beslutat att förlänga samarbetsavtal om kvalitetssäkring med Finotrol Ab. Det nya avtalet omfattar perioden 2016-2018.
Läggas i 12.10.2015

Tillägg till Finotrol Ab:s (Certifieringsorgan S038) nuvarande räckvidden för ackreditering av FINAS

Förutom driften av det anmälda organet enligt EU Byggprodukt förordning 305/2011, Finotrol Ab har ackrediterats som godkännandemyndigheten för vissa byggprodukter på basen av nationella akter 555/2013 och 954/2012.

Dessutom för att beviljats ett bredare spektrum av ackreditering för trävaror, Finotrol har också fått tillstånd att arbeta som anmält organ för olika byggaggregat. Baserat på nationella akter 954/2012, Finotrol Ab ocksä fungerar som organ för godkännande för färdigblandad betong liksom för andra byggprodukter.

Ladda ner uppdaterade dokument av ackreditering här.

Läggas i 18.11.2013

Suomen Metsäsertifiointi Ry har beviljat 3.10.2013 PEFC-märkets användarlicens för Finotrol Ab

Suomen Metsäsertifiointi har beviljats PEFC-märkets användarlicens för Finotrol Ab med registreringsnummer PEFC/02-44-24.
Ladda ner användarlicens här


Läggas i 5.10.2013

Finotrol Ab och SKH tecknat samarbetsavtal om PEFC-utvärderingar 23.7.2013

Finotrol Ab och SKH har tecknat samarbetsavtal i 23.7.2013 om avseende timmer ursprung PEFC (Chain of Custody) certifiering.

Ytterligare information om PEFC-certifieringen kan hittas här

Läggas i 27.8.2013

Nya nationella produktansvarslag träder i kraft i Finland 1.7.2013

Relaterade till produktansvarslag, Finotrol Ab är ansvarig att preparera under våren 2013 de offentliga kriterierna för fingerskarvat sågvirke och för 2 eller 3 - lamellära trästolpar och balkar i trä.
Läggas i 30.1.2013

Vi deltar på "NR-dagar" organiserat av KPM-Engineering Oy 7.2.2013 i Tammerfors

Läggas i 16.1.2013

Vi deltar på 8:e nationella vintersågning dagar "TALVISAVUT 2013" 8-10.2.2013 i Tuuri, Töysä, organiserad av Piensahateollisuus.

Läggas i 14.1.2013

Nederländska SKH (Institutet för certifiering och kontroll av trävaruprodukter) och Finotrol Ltd har tecknat samarbetsavtal om kvalitetskontroll av trävaror i Finland

Kvalitetskontroll tillämpas för modifierade trävaror som använder KOMO-certifieringsmärke


Läggas i 26.11.2012

Information om CE-märkning av byggnadsprodukter (hEN Helpdesk)
Läggas i 16.10.2012

EU-kommissionen godkände Finotrol Ab som Notified Body med identifikationsnummer NB 2412 (reference 89/106/EEC Construction products)

Ladda typgokännandeintyget här.
Läggas i 1.10.2012

Finotrol Ab ackrediterat som certifieringsorgan (S038) av FINAS

Ladda ackrediteringsdokument här.
Läggas i 20.7.2012Expert inom produktcertifiering - Finotrol