Tjänster

PEFC certifiering för trävirke
genom Finotrol

Spårbarhetscertifiering enligt PEFC

Med hjälp av PEFCs spårbarhetscertifiering (Chain of Custody) kan ett företag som tillverkar eller använder träbaserade produkter visa att virkesråvaran kommer från skogar som sköts på ett hållbart sätt. Uppgifter om varifrån virket kommer är en fördel för företaget då marknaden blir allt mera miljömedveten. PEFCs logotyp på produkten vittnar om ett ansvarsfullt företagande.

PEFC tjänster av Finotrol

Finotrol erbjuder själv PEFC certifieringstjänster i Finland och i andra länder tillsammans med Control Union (nederlänska certifieringsorgan)

I Finland PEFC certifikat beviljas och upprätthålls av Finotrol och i andra länder av Control Union.

Be om en offert för PEFC certifiering:

Kari Kuhmonen, teknisk chef, huvudansvarig utvärderare
kari.kuhmonen@finotrol.fi
+358 40 658 6665
Teollisuuskatu 3-5
50130 Mikkeli

Expert inom produktcertifiering - Finotrol