Produktcertifiering
 

Produktcertifiering


I allt flera fall kräver marknaderna att produkterna är certifierade av licensierade kvalitets granskare, som till exempel Finotrol Oy.

Före produkter lanseras på marknaden och tas i bruk av kunder, säkerställer granskningsinstitutet att produkten uppfyller de krav som ställs på varan. Både varans produktionsmetoder och varans egenskaper granskas med certifieringsinstitutets förgranskningsmetod. I många fall bör varan även testas i bruk före den kan godkännas. Efter att produkten har blivit godkännd testas produktionen och varu kvaliteten löpande med jämna mellanrum för att säkrställa en jämn kvalitet.

Vid granskning av varor följer vi branchens standarder och andra krav som ställs på godkännandet. Dessa standarder är ramverket som säkerställer att produkten uppfyller kundens behov och är säker att använda.

Expert inom produktcertifiering - Finotrol