Palvelut

KiviaineksetFinotrolin tuotesertifiointimerkit


Finotrol tarjoaa CE-merkintään liittyviä tuotesertifiointipalveluita seuraaville tuotteille (standardi suluissa):

KIVIAINEKSET

(EU:n rakennustuoteasetuksen 305/2011 tarkoittamana (ilmoitettu laitos) arviointilaitoksena)

  • teiden, lentokenttien ja muiden liikennöityjen alueiden asfalttimassoihin ja pintauksiin (EN 13043:2002/AC:2004)
  • betonin, laastin ja juotoslaastin kevytkiviainekset (EN 13055-1:2002/AC:2004)
  • asfalttimassojen ja pintauksien sekä sitomattomien ja sidottujen käyttötarkoitusten kevytkiviainekset (EN 13055-2:2004)
  • betonikiviainekset (EN 12620:2002/A1:2008)
  • laastikiviainekset (EN 13139:2002/AC:2004)
  • maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa käytettävät sitomattomat ja ja hydraulisesti sidotut kiviainekset (EN 13242:2002+A1:2007)
  • suojakivet (EN 13383-1:2002/AC.2004)
  • raidesepelikiviainekset (EN 13450:2002/AC:2004)
  • rakennuskalkki (EN 459-1:2011)


MUUT RAKENNUSTUOTTEET

(Tuotehyväksyntälain 954/2012 ja Ympäristöministeriön asetuksen 555/2013 mukaisena varmentajana), joissa CE-merkintä ei vielä mahdollista)

  • valmisbetoni (kansalliset arviointiperusteet)Lisätietoa tuotesertifioinnista

Kotimainen tuote- ja järjestelmäsertifioinnin asiantuntija - Finotrol