Lisätietoa järjestelmäsertifioinnista
 

Lisätietoa järjestelmäsertifioinnista

Yleisiä käytössä olevia järjestelmäsertifioinnin piiriin kuuluvia menettelyjä ovat mm. laatujärjestelmä ISO 9001, ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001. Nämä menettelyt soveltuvat yleisesti useille eri toimialoille niin teollisuudessa kuin julkisellakin sektorilla.

Metsä- ja puupohjaisten tuotteiden järjestelmäsertifointi käsittää PEFC:n tai FSC:n mukaisen puun alkuperäketjun hallinnan. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. FSC (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen järjestö, joka edistää toimenpiteillään vastuullista metsien hoitoa maailmanlaajuisesti.

Kotimainen tuote- ja järjestelmäsertifioinnin asiantuntija - Finotrol