Puutuotteet

Tuotesertifiointi

PUUTUOTTEET (CE-MERKINTÄ)
MUUT RAKENNUSTUOTTEET (VARMENNUSTODISTUS)
RAKENNUSTUOTTEET (VAPAAEHTOINEN SERTIFIOINTI)

PEFC sertifioinnit

Puun alkuperän seuranta PEFC:n mukaisesti

PEFC puun alkuperän seurantajärjestelmän avulla puutuotteita valmistava tai käyttävä yritys varmistaa luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty PEFC sertifioidun metsän puuta tai muulla tavoin todistetusti kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puutavaraa.

UKCA sertifioinnit

UKCA-merkinnän käyttö edellyttää ilmoitetun laitoksen suorittamaa ulkoista laadunvalvontaa, CE-merkinnän tavoin. Vaatimusasiakirjoina noudatetaan CE-merkintään oikeuttavia harmonisoituja tuotestandardeja

Kiviainekset

Control Union Finland Oy tarjoaa CE-merkintään liittyviä tuotesertifiointipalveluita useille teollisuudessa käytetyille kiviaineksille.

“Control Union Finland Oy on johtava
puutuotteiden sertifioija
Suomessa.”

Tiedotteet