Control Union Finland Oy är det största
certifieringsorgan av träbaserade byggnadsproduker i Finland

Control Union Finland Oy erbjuder kvalificerade produktcertifieringstjänster med effektiv och flexibel attityd.
Kontakta gärna för att höra mer om oss och våra tjänster

CERTIFIKATER

Träprodukter

PRODUKTCERTIFIERING

Control Union Finland Oy erbjuder tjänster relaterade till CE-märkning för träprodukter, betong och aggregat.

PEFC certifiering

Spårbarhetscertifiering enligt PEFC

Med hjälp av PEFCs spårbarhetscertifiering (Chain of Custody) kan ett företag som tillverkar eller använder träbaserade produkter visa att virkesråvaran kommer från skogar som sköts på ett hållbart sätt.

UKCA certifiering

För att ha rätten att använda UKCA-märkningen i produkter förutsätter extern kvalitetkontroll av anmält organ, på samma sätt som med CE-märkningen. Det är alldeles samma harmoniserade CE-standarder som gäller vid UKCA-märkningen, men certifikat blir beviljat av anmält organ registrerat till UK området. Control Union Finland Oy samarbetar med Control Union UK (CUUK), dvs. Control Union Finland Oy utför inspektioner och CUUK certifierar.

Aggregat

Control Union Finland Oy erbjuder tjänster relaterade till CE-märkning för följande produkter

“Control Union Finland Oy är den ledande
certifieraren av träbaserade
byggnaddsprodukter i Finland”

Nyheter

Nya resurser till Sverige

Control Union etablerade under 2022 ett nytt kontor i Sverige. Under året rekryterades Noah Stoltz för Control Union Sweden AB. Noah är i dagsläget […]

Läs mer..