Lisätietoa tuotesertifioinnista

Monien tuotteiden markkinoille pääsyn edellytyksenä on ilmoitetun tarkastuslaitoksen, esimerkiksi Control Union Finland Oy:n myöntämä tuotesertifikaatti.

Ennen sertifikaatin myöntämistä ja tuotteen markkinoille saattamista ja käyttöön ottoa tarkastuslaitos varmentaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden. Tuotteen ja sen valmistuksen vaatimustenmukaisuutta arvioidaan tarkastuslaitoksen tekemässä alkuarvioinnissa. Lisäksi tuotesertifikaatin myöntämisen edellytyksenä saattaa olla tuotteen alkutestaus. Jatkossa tuotteen ja valmistusprosessien vaatimuksenmukaisuutta seurataan sisäisellä ja ulkoisella laadunvarmennuksella.

Tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa noudatetaan standardeja ja muita vaatimusasiakirjoja. Niissä määritetään tarkasti kaikki ne oleelliset vaatimukset, joilla varmistetaan tuotteen vaatimustenmukaisuus sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.