Beviljade certifikater

På denna sida kan du söka efter certifikat som har beviljats ​​av Control Union Finland Oy.

UKCA-certifikaterna beviljats

Certifikat gäller tills vidare, om inte annat anges.

Du kan söka efter företagsnamn, stad och produkt. Ange varje sökterm minst tre bokstäver.