Vårt företag

Expertis och flexibilitet

Finotrol har som fokusområde certifiering av byggbranchens produkter. Vi har en erfaren och kunnig personal som jobbat med produktcertifiering och evaluering av kvalitet i många år. Vårt mål är att utveckla och standardisera vår verksamhet och vara en stark aktör på marknaden. Vi erbjuder våra experttjänster inom certifierings- och testbranchen både effektivt och flexibelt, alltid enligt kundens önskemål.

Expert inom
produktcertifiering - Finotrol

Företagets bakgrund

Vår personal som har grundat Finotrol har en lång och gedigen bakgrund inom granskning och certifiering. Vi har alltid kunden i fokus och är flexibla med att anpassa oss enlig kundens behov. Vår personal har en väldigt bred erfarenhet inom branchen och olika produkters granskning och certifiering. Detta ger oss goda förutsättningar att komma in på djupet inom kundens versamhet och förstå vad som krävs för att kvaliteten säkerställs för slutkundens bästa.

I sammarbete med Finotrol kan du utveckla din egna versamhet och säkerställa kvaliteten.