Rakennustuotteiden vienti Iso-Britanniaan
(UKCA-merkintä).

UKCA-merkintään liittyvät tuotearvioinnit Control Union Finland Oy:ltä

UKCA-merkinnän käyttö edellyttää UKAS:n hyväksymän, akkreditoidun toimijan suorittamaa ulkoista laadunvalvontaa, CE-merkinnän tavoin. Vaatimusasiakirjoina noudatetaan samoja CE-merkintään (BS) oikeuttavia harmonisoituja tuotestandardeja.

UKCA-merkintä edellyttää ilmoitetulta laitokselta UKAS:n (United Kingdom Accreditation Service) akkreditointia. EU:n ulkopuolella valmistetulle tavaralle nimetty EU:ssa toimiva valtuutettu edustaja (kuten Finotrol Oy NB 2412/CPR) ei voi toimia edustajana Isossa-Britanniassa, vaan tavaralle tulee nimetä uusi edustaja UK:sta.

UKCA akkreditoinnin haltijana on Control Union UK, mutta CU Finland tekee kyseiset tuotearvioinnit CE-merkintäarviointikäyntien yhteydessä tai tarvittaessa erillisinä arviointeina. Akkreditointi nähtävissä  https://www.ukas.com/download-schedule/27681/Product/

Control Union Finland Oy:n suorittamien UKCA-merkintään liittyvien tuotteiden arvioinnit koskevat tässä vaiheessa seuraavia rakennustuotteita:

  • Lujuuslajiteltu rakennesahatavara, EN 14081:2005 + A1:2011
  • Sormijatkettu rakennesahatavara, EN 15497:2010
  • Liimapuu, EN 14080:2013
  • Puupylväät, EN 14229:2010
  • Massiivipuupaneelit- ja verhoukset: EN 14915:2013 (AVCP 1)
  • Puulevyt, EN 13986:2004 (AVCP 2+, AVCP 1)

Lisätietoa mm. seuraavista lähteistä

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking