Rakennustuotteiden vienti Iso-Britanniaan
(UKCA-merkintä).

UKCA-merkintään liittyvät sertifioinnit Control Union Finland Oy:ltä

UKCA-merkinnän käyttö edellyttää UKAS:n hyväksymän, akkreditoidun toimijan suorittamaa ulkoista laadunvalvontaa, CE-merkinnän tavoin. Vaatimusasiakirjoina noudatetaan samoja CE-merkintään (BS) oikeuttavia harmonisoituja tuotestandardeja.

UKCA-merkintä edellyttää ilmoitetulta laitokselta UKAS:n (United Kingdom Accreditation Service) akkreditointia. EU:n ulkopuolella valmistetulle tavaralle nimetty EU:ssa toimiva valtuutettu edustaja (kuten Finotrol Oy NB 2412/CPR) ei voi toimia edustajana Isossa-Britanniassa, vaan tavaralle tulee nimetä uusi edustaja UK:sta.

Finotrolin edustajana UK:ssa toimii Control Union UK Ltd. Finotrol tekee UKCA-merkintään liittyvät ulkoiset laadunvarmennukset CE-merkintäarviointikäyntien yhteydessä tai tarvittaessa erillisinä arviointeina.

Finotrolin suorittamien UKCA-merkintään liittyvien tuotteiden arvioinnit koskevat tässä vaiheessa seuraavia rakennustuotteita:

  • Lujuuslajiteltu rakennesahatavara, EN 14081:2005 + A1:2011
  • Sormijatkettu rakennesahatavara, EN 15497:2010
  • Liimapuu, EN 14080:2013
  • Puupylväät, EN 14229:2010
  • Massiivipuupaneelit- ja verhoukset: EN 14915:2013 (AVCP 1)
  • Puulevyt, EN 13986:2004 (AVCP 2+, AVCP 1)

Akkreditoinnin voimassaolo

Lisätietoa mm. seuraavista lähteistä

https://www.henhelpdesk.fi/e/rakennustuotteiden-ce-merkintajarjestelma-britannian-markkinoilla-2021

https://www.gov.uk/guidance/construction-products-regulation-if-there-is-no-brexit-deal

 

Pakollisuus astuu voimaan 1.1.2023.

CE-merkittyjen tuotteiden vienti ja markkinoille saattaminen Iso-Britanniassa (Wales, Englanti ja Skotlanti) on muuttunut 1.1.2021 alkaen.

CE-merkittyjen rakennustuotteiden osalta siirtymäaika jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka eli näiden kohdalla hyväksytään Ison-Britannian kansallisen UKCA-merkinnän ohella edelleen CE-merkintä ja tuotteen valmistajan laatima EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (EU Declaration of Conformity).

Siirtymäajan päättyessä vuoden 2023 alusta hyväksytään vain UKCA-merkintä sekä useimmille tuotteille laadittava UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus (UK Declaration of Conformity).

UKCA-merkintävaatimus ei koske toimituksia Pohjois-Irlantiin.

Lisätietoa osoitteesta: http://www.gov.uk/guidance/