Leverering av träbaserade byggprodukter till Storbritannien (UKCA-märkningen)

Tjänster erbjudit av Control Union Finland Oy

Användningen av UKCA-märket kräver extern kvalitetskontroll av ett ackrediterat kontrollorgan, på samma sätt som med CE märkningen. Det är alldeles samma harmoniserade EN (BS) produktstandarder som gäller med UKCA-märkningen.

Den ackrediterade operatören till Storbritannien (England, Wales och Skottland) är Control Union UK. Inspektioner är utfört av Finotrol, men certifikat är beviljat av CU UK. Båda operatörer är en del av Control Union Peterson Holding BV (CUPH) organ.  På detta sätt kan man erbjuda kostnadseffektivt certifieringspaket till kundens behov.

Våra tjänster omfattar UKCA-märkningen till följande byggprodukter:

  • Hållfasthetsorterat konstruktionsvirke, EN 14081
  • Fingerskarvat konstruktionsvirke, EN 15497
  • Limträ, EN 14080
  • Träbaserade el- och ledningsstolpar, EN 14229
  • Massiv träpanel och beklädnad: EN 14915 (AVCP 1)
  • Träbaserade paneler, EN 13986: 2004 (AVCP 2+, AVCP 1)

Skyldigheten träder i kraft den 1. januari 2023.

Exporten och marknadsföringen av CE-märkta produkter i Storbritannien har förändrats sedan 1.1.2021.

För CE-märkta byggprodukter kommer övergångsperioden att pågå fram till slutet av 2022, dvs. förutom det brittiska nationella UKCA-märket kommer även CE-märket att accepteras.

I slutet av övergångsperioden, från början av 2023, kommer endast UKCA-märkningen och UK Declaration of Conformity att accepteras för de flesta produkter.

UKCA-märkningskravet gäller inte för leveranser till Nordirland.

Mer information på: http://www.gov.uk/guidance/