Finotrol Oy – Del av Control Union gruppen

Finotrol har varit en del av Control Union EMEA Holding B.V. sedan 9/2020. Vi erbjuder ackrediterade produktcertifieringstjänster i flera länder tillsammans med våra kontrakterade CU-kontor. Första kontrakterade kontor finns i Sverige, Malmö (Control Union Sweden AB). Om du är intresserad av att höra mer om oss och våra tjänster, vänligen kontakta petteri.torniainen@finotrol.fi (Finland) eller nstoltz@controlunion.com (Sverige)