Första UKCA-certifikat utfärdade

Control Union UK har utfärdat de första UKCA-certifikaten i vecka 36. Certifieringsarbetet kring UKCA-certifikat utförs i samarbete med Finotrol Oy, där utvärdering utförs av Finotrols kvalificerade bedömare och certifikatet är utfärdat av Control Union UK, registrerat i Storbritannien och ackrediterad av UKAS. UKCA-certifieringsmärket är obligatoriskt från 1 januari 2023 och ersätter CE-märket för produkter som levereras till Wales, England och Skottland.