Tillägg till Finotrol Ab:s (Certifieringsorgan S038) nuvarande räckvidden för ackreditering av FINAS

Förutom driften av det anmälda organet enligt EU Byggprodukt förordning 305/2011, Finotrol Ab har ackrediterats som godkännandemyndigheten för vissa byggprodukter på basen av nationella akter 555/2013 och 954/2012.

Dessutom för att beviljats ett bredare spektrum av ackreditering för trävaror, Finotrol har också fått tillstånd att arbeta som anmält organ för olika byggaggregat. Baserat på nationella akter 954/2012, Finotrol Ab ocksä fungerar som organ för godkännande för färdigblandad betong liksom för andra byggprodukter.

Ladda ner uppdaterade dokument av ackreditering här.