PEFC certifiering för trävirke genom Control Union Finland Oy

Spårbarhetscertifiering enligt PEFC

Med hjälp av PEFCs spårbarhetscertifiering (Chain of Custody) kan ett företag som tillverkar eller använder träbaserade produkter visa att virkesråvaran kommer från skogar som sköts på ett hållbart sätt. Uppgifter om varifrån virket kommer är en fördel för företaget då marknaden blir allt mera miljömedveten. PEFCs logotyp på produkten vittnar om ett ansvarsfullt företagande.

PEFC tjänster av Finotrol

Control Union Finland Oy erbjuder själv PEFC certifieringstjänster i Finland och i andra länder tillsammans med Control Union (nederlänska certifieringsorgan)

I Finland PEFC certifikat beviljas och upprätthålls av Finotrol och i andra länder av Control Union.

Be om en offert för PEFC certifiering:

Tuija Vehmaa, Utvärderingsansvarig, Produkt och system utvärdare
tuija.vehmaa@finotrol.fi
+358 40 161 8201
Teollisuuskatu 3-5
50130 Mikkeli

Mera information om PEFC CoC