Träprodukter

Control Union Finland Oy erbjuder tjänster relaterade till CE-märkning för följande byggnadsprodukter:

TRÄBASERADE PRODUKTER
(Driften av det anmälda organet som anges i EU:s Construction Product Regulation CPR 305/2011)

 • fingerskarvat sågvirke (EN 15497:2014)
 • sorterat konstruktionssågvirke (EN 14081-1:2005 + A1:2011)
 • trähus (ETAG 007)
 • stockhus (ETAG 012)
 • limträ (EN 14080:2013)
 • spikplåt konstruktioner (EN 14250:2010)
 • spikplåtar (EN 14545:2008)
 • massiva träpanel och inredning (EN 14915:2013)
 • golvmaterial av trä (EN 14342:2013)
 • trästolpar (EN 14229:2010)
 • trätrappor (ETAG 008)
 • träbaserade skivor för byggning (EN 13986:2004)
 • trä-betong komposit golv (ETA-13/0818)
 • monolitiska eller laminerad balk och vägg stockar av trä (ETA-12/0488)
 • lätta träbaserade kompositbalkar och -pelare (ETAG 011)
 • fönster och dörrar (ökad brandklass, EN 14351-1:2006+A1:2010)

ANDRA BYGGPRODUKTER
(Baserat på nationella rättsakter 954/2012 och 555/2013 om godkännande av produkter, som inte kan ännu märkta med CE-märkning)

 • träelement (nationell instruktion)
 • trätrappor (nationell instruktion)
 • Posi-Joist golvbjälkar (ETA 07/0161)
 • träkonstruktioner gjord med spikplåtsförband, där LVL, limträ eller I-balk används (EN 14250:2010 + nationell FC-instruktion)

BYGGPRODUKTER
(frivillig certifiering)

 • impregnerat virke (NTR godkänd, www.ntr-nwpc.com, nationell FC-instruktion)
 • värmebehandlat virke, Thermowood (nationell FC-instruktion)
 • limmat stockvirke (nationell FC-instruktion)
 • limmade träramar (nationell FC-instruktion)
 • målningen (nationell FC-instruktion)
 • transportpallar av trä ( SFS-EN 13692-2, FIN och UIC 435-2, EUR)
 • träförpackningar (nationell FC-instruktion)
 • fönster och dörrar (nationell FC-instruktion)

 

Produktcertifiering

I allt flera fall kräver marknaderna att produkterna är certifierade av ackrediterat inspektion eller anmält organ, som till exempel Control Union Finland Oy.

Före produkter lanseras på marknaden och tas i bruk av kunder, säkerställer ackrediterat organ att produkten uppfyller de krav som ställs på varan. Både varans produktionsmetoder och varans egenskaper granskas enlig standarder eller andra documenter. I många fall bör varan även testas i bruk före den kan godkännas. Efter att produkten har blivit godkänd testas produktionen och varu kvaliteten löpande med jämna mellanrum för att säkerställa kvalitet.

Vid granskning av varor följer vi branchens standarder och andra krav som ställs på godkännandet. Dessa standarder är ramverket som säkerställer att produkten uppfyller kundens behov och är trygg att använda.