Våra tjänster

Control Union Finland Oy erbjuder tjänster relaterade till CE-märkning för följande produkter (standard inom parentes):

AGGREGAT
(Driften av det anmälda organet som anges i EU:s Construction produkt förordning 305/2011)

 • aggregat för asfaltmassor och ytbehandlingar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor (EN 13043:2002/AC:2004)
 • lättviktsaggregat för betong, bruk och injekteringsbruk (EN 13055-1:2002/AC:2004)
 • lättviktsaggregat för asfaltmassor och ytbehandlingar samt för obundna och bundna tillämpningar (EN 13055-2:2004)
 • aggregat för betong (EN 12620:2002/A1:2008)
 • aggregat för murbruk (EN 13139:2002/AC:2004)
 • aggregat för obundna och hydrauliskt bundna material för användning i anläggningsarbeten och vägbyggen (EN 13242:2002+A1:2007)
 • skyddande sten (EN 13383-1:2002/AC.2004)
 • makadamballast för järnväg (EN 13450:2002/AC:2004)
 • kalkstensmjöl (EN 459-1:2011)
 • tillsatsmedel för betong (EN 934-2:2009 + A1:2012)

ANDRA BYGGPRODUKTER
(Baserat på nationella rättsakter 954/2012 och 555/2013 om godkännande av produkter, som inte kan ännu märkta med CE-märkning)

 • färdigblandad betong (nationell instruktion)

 

Produktcertifiering

I allt flera fall kräver marknaderna att produkterna är certifierade av licensierade kvalitets granskare, som till exempel Control Union Finland Oy.

Före produkter lanseras på marknaden och tas i bruk av kunder, säkerställer granskningsinstitutet att produkten uppfyller de krav som ställs på varan. Både varans produktionsmetoder och varans egenskaper granskas med certifieringsinstitutets förgranskningsmetod. I många fall bör varan även testas i bruk före den kan godkännas. Efter att produkten har blivit godkännd testas produktionen och varu kvaliteten löpande med jämna mellanrum för att säkrställa en jämn kvalitet.

Vid granskning av varor följer vi branchens standarder och andra krav som ställs på godkännandet. Dessa standarder är ramverket som säkerställer att produkten uppfyller kundens behov och är säker att använda.